Meten is weten

Hoe kun je doelgericht aan leesbevordering en informatievaardigheden werken? De Monitor BoekStart in de kinderopvang en de Monitor de Bibliotheek op school brengen de opbrengst van de samenwerking tussen kinderdagopvang, school en bibliotheek in beeld. Door elk jaar de monitor uit te voeren, ontstaat een helder beeld van de veranderingen bij kinderen, leerlingen, pedagogisch medewerkers, leerkrachten, docenten en ouders. De monitorresultaten dienen als basis voor het vaststellen van nieuwe leesbevorderingsdoelen en informatievaardigheden.

Lees meer

 • BoekStart

  Inloggen voor BoekStartcoördinatoren
  en voorleescoördinatoren

  Naar de pagina's:

  Beheer Rapportage

  Planning komende meting:

  Download

  Aanmelden van een nieuwe
  bibliotheek BoekStart
  Meld aan

 • Primair onderwijs

  Inloggen voor monitorcoördinatoren
  en lees- en mediaconsulenten

  Naar de pagina's:

  Beheer Rapportage

  Planning komende meting:

  Download

  Aanmelden van een nieuwe bibliotheek
  voor het Primair onderwijs
  Meld aan

 • Voortgezet onderwijs

  Inloggen voor monitorcoördinatoren
  en lees- en mediaconsulenten

  Naar de pagina's:

  Beheer Rapportage

  Planning komende meting:

  Download

  Aanmelden van een nieuwe bibliotheek
  voor het Voortgezet onderwijs
  Meld aan